தேசியம்
செய்திகள்

British Columbiaவில் மேலும் பல கட்டுப்பாடுகள் அகற்றப்படுகின்றன

British Columbiaவில் எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை முதல் மேலும் பல கட்டுப்பாடுகள் அகற்றப்படுகின்றன.  

அங்கு மேலும் COVID கட்டுப்பாடுகள் வியாழக்கிழமை நீக்கப்படுகின்றன. மாகாணம் அதன் மீள் தொடக்க திட்டத்தின் 3வது படிக்கு செல்லும் நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் அகற்றப்படுவதாக சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்தனர்.

இந்த மாற்றங்கள் கனடா தினம் முதல் நடைமுறைக்கு வருவதாக  முதல்வர் John Horgan, வைத்தியர் Bonnie Henry, அமைச்சர்களுடன் இணைந்து அறிவித்தனர்.

Related posts

கனடாவில் துப்பாக்கிகள் தொடர்பான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு

Lankathas Pathmanathan

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இல்லாத நிலைக்கு சரிந்த பணவீக்க விகிதம்

Lankathas Pathmanathan

மத்திய அரசாங்கத்துடன் சுகாதார பாதுகாப்பு நிதியுதவி தொடர்பாக British Columbia உடன்பாடு

Lankathas Pathmanathan

Leave a Comment