தேசியம்
கனேடிய தேர்தல் 2021 செய்திகள்

தேசியத்தின் ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு

இது August 27, 2021 (வெள்ளி) ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு
(August 26, 2021 திரட்டப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பின் அடிப்படையில்)

Related posts

கனடிய அரசின் அவசர நடவடிக்கைகளில் March மாதம் 22ஆந் திகதி புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை | (English version below)

thesiyam

கனடிய நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் உக்ரைன் ஜனாதிபதி

Lankathas Pathmanathan

Winnipegகின் இரண்டு நகரங்களில் பாடசாலைகள் இணையவழி கல்விக்கு மாற்றப்படுகின்றது

Gaya Raja

Leave a Comment

error: Alert: Content is protected !!