தேசியம்
Ontario தேர்தல் 2022 செய்திகள்

தேசியத்தின் ஆசன பகிர்வு கணிப்பு – May 27, 2022 (வெள்ளி)

தேசியத்தின் ஆசன பகிர்வு கணிப்பு – May 27, 2022 (வெள்ளி)

Ontario மாகாண சபைக்கான தேர்தல் வாக்களிப்பு June 02ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளது.

இந்தத் தேர்தலை ஒட்டி ஆசன பகிர்வு எவ்வாறு அமையும் என்பதை தேசியம், பிரதான கருத்து கணிப்பு நிறுவனங்களின் தகவல்களின் அடிப்படையில் தேர்தல் தினம் வரை வழங்குகிறது.

இது May 27, 2022 (வெள்ளி) ஆசன பகிர்வு கணிப்பு
(May 26, 2022 திரட்டப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பின் அடிப்படையில்)

Related posts

தேசியத்தின் ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு

Gaya Raja

Conservative கட்சியில் அரை மில்லியன் உறுப்பினர்கள்

இந்த வாரம் 7.1 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை கனடா பெறுகின்றது!

Gaya Raja

Leave a Comment