தேசியம்
கனேடிய தேர்தல் 2021 செய்திகள்

தேசியத்தின் ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு

இது August 29, 2021 (ஞாயிறு) ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு
(August 28, 2021 திரட்டப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பின் அடிப்படையில்)

Related posts

Alberta மாகாண புதிய முதல்வர் தெரிவு

Lankathas Pathmanathan

தேசியத்தின் ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு

Gaya Raja

சுவாச ஒத்திசைவு தொற்றின் மூலம் வயோதிபர்கள் கடுமையாக நோய் வாய்ப்படலாம்

Lankathas Pathmanathan

Leave a Comment

error: Alert: Content is protected !!