தேசியம்
செய்திகள்

British Colombiaவின் சில பகுதிகளில் மீண்டும் முக கவசங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது!

British Colombiaவின் உட்புறத்தின் சில பகுதிகளுக்கு உட்புற பொது இடங்களில் மீண்டும் முக கவசங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

மாகாணத்தின் உட்புறத்தின் சில பகுதிகளில் மீண்டும் COVID தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் நிலையில் இந்த முடிவு புதன்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

மாகாண சுகாதார அதிகாரி வைத்தியர் Bonnie Henry, சுகாதார அமைச்சர் Adrian Dix மற்றும் உள்துறை சுகாதார ஆணையத்தின் தலைமை மருத்துவ சுகாதார அதிகாரி வைத்தியர் Sue Pollock ஆகியோர் இணைந்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டனர்.

British Colombia மாகாணம் அதன் மறுதொடக்கம் திட்டத்தின் 3 ஆவது கட்டத்தில் உள்ளது. மேலும் வணிகங்களின் விதிகள் உட்பட, அந்த நடவடிக்கையின் கீழ் இருக்கும் விதிகளையும் வலுப்படுத்துவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

British Columbiaவில் புதன்கிழமை 185 தொற்றுக்களும் மூன்று மரணங்களும் பதிவாகின.

Related posts

கனடாவாக மாறிய நிலம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக முதற்குடியினரால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது: இளவரசர் Charles

கிழக்கு கனடாவில் முன் எப்போதும் இல்லாத அழிவை Fiona ஏற்படுத்தும்

Lankathas Pathmanathan

அடுத்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் கனடிய வீட்டு விலைகள் 25 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சியடையும்: TD வங்கி

Lankathas Pathmanathan

Leave a Comment

error: Alert: Content is protected !!