தேசியம்

Category : குயின்ரஸ் துரைசிங்கம்

ஆய்வுக் கட்டுரைகள் குயின்ரஸ் துரைசிங்கம்

Conservative கட்சித் தலைமைக்கான போட்டி : முன்னாள் வேட்பாளர் ஒருவரின் பார்வை

thesiyam
ஒரு சிறந்த அரசியல் தலைவர், நேர்மையும் பொறுப்பும் நிறைந்தவராக இருப்பதுடன், தவறிழைத்தால் அதைத் துணிச்சலுடன் சந்திக்கும் திராணியுள்ளவராக இருப்பது அவசியம். கட்சிக்குள் உள்ள தனது ஆதரவாளர்களை அதிகம் ஆதரித்து, ஒருவர் ஒருவரின் முதுகைச் சொறிந்து,