தேசியம்

Category : குயின்ரஸ் துரைசிங்கம்

ஆய்வுக் கட்டுரைகள் குயின்ரஸ் துரைசிங்கம்

Conservative கட்சித் தலைமைக்கான போட்டி : முன்னாள் வேட்பாளர் ஒருவரின் பார்வை

thesiyam
ஒரு சிறந்த அரசியல் தலைவர், நேர்மையும் பொறுப்பும் நிறைந்தவராக இருப்பதுடன், தவறிழைத்தால் அதைத் துணிச்சலுடன் சந்திக்கும் திராணியுள்ளவராக இருப்பது அவசியம். கட்சிக்குள் உள்ள தனது ஆதரவாளர்களை அதிகம் ஆதரித்து, ஒருவர் ஒருவரின் முதுகைச் சொறிந்து,
error: Alert: Content is protected !!