தேசியம்
கனேடிய தேர்தல் 2021 செய்திகள்

தேசியத்தின் ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு

இது August 19, 2021 (வியாழன்) ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு (August 18, 2021 திரட்டப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பின்
அடிப்படையில்)

Related posts

தற்காலிகமாக புலம்பெயரும் உக்ரேனியர்கள் மூன்று ஆண்டுகள்  தங்கியிருக்க முடியும்

Lankathas Pathmanathan

1.7 மில்லியன் டொலர் போதைப் பொருள் மீட்கப்பட்ட PROJECT ENTRUST

கனடாவில் நூற்றுக்கணக்கான போலி COVID சோதனைகள் முடிவுகளும், தடுப்பூசி ஆவணங்களும்

Lankathas Pathmanathan

Leave a Comment

error: Alert: Content is protected !!