தேசியம்
கனேடிய தேர்தல் 2021 செய்திகள்

தேசியத்தின் ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு

இது August 19, 2021 (வியாழன்) ஆசனப் பகிர்வு கணிப்பு (August 18, 2021 திரட்டப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பின்
அடிப்படையில்)

Related posts

Tokyo ஒலிம்பிக்கில் கனடா இரண்டாவது தங்கம் வென்றது!

Gaya Raja

நான்கு பேர் பலியான Hamilton  தீ தடுக்கப்பட்டிருக்கக் கூடியது!

Lankathas Pathmanathan

கனேடிய தேர்தல் பிரச்சாரம்: முதலாவது வாரம்!

Gaya Raja

Leave a Comment